Logo Luing Pyrex

Komplexní zajištění služeb v oblasti PO, BOZP a nakládání s odpady

velkosklad@luingpyrex.cz

volejte: +420 597 317 111

sídlo firmy najděte na mapě
Hasič barvaZnačky CQS 5Funkční prádlo Auta pro Prahu

Nabízené zboží a služby

 • dodávky prostředků požární ochrany, výstroje, výzbroje a techniky pro hasičské a záchranářské jednotky po celé ČR,
 • nabídka speciálního antibakteriálního funkčního prádla SILVER CODE SYSTEM,
   
 • dodávky certifikovaných pěnotvorných hasiv (hasiva výrobce Dr. Sthamer certifikovaná metodikou ČSN EN 1568), hasicích prášků, monitorů, proudnic a přiměšovačů,
   
 • dodávky celého sortimentu hasicích přístrojů a hydrantových systémů schválených pro použití v ČR včetně náhradních dílù a jejich instalace,
   
 • servis, kontroly, opravy a periodické zkoušky hasicích přístrojů, hydrantů a požární a záchranářské techniky,
   
 • revize zdvihacích, tlakových a plynových zařízení,
   
 • zpracování  technických zpráv k projektům, rekonstrukcím a změnám užívání staveb včetně zpracovávání posouzení požárního nebezpečí,
   
 • zpracování dokumentace PO ve smyslu zák. č.133/1985 Sb., v platném znění a jeho platných prováděcích vyhlášek a ostatních právních předpisů,

   
 • školení zaměstnancù, vedoucích zaměstnancù a členù požárních hlídek o PO dle zák. č.133/1985 Sb., v platném znění a jeho platných prováděcích vyhlášek a ostatních právních předpisů,
   
 • zpracování a vedení dokumentace a školení pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
   
 • zpracování a vedení dokumentace v oblasti odpadového hospodářství,
   
 • plnění a pronájem tlakových lahví CO2   pro technické a potravinářské použití, konzultační a poradenské služby ve výše uvedených oblastech.

 

Logo Luing Pyrex
LUING PYREX, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Pyrex
Pyrex, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Luing
LUING, spol. s r.o.
Nádražní 187
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel: +420 595 134 300
Fax: +420 596 136 119

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO