Logo Luing Pyrex

Komplexní zajištění služeb v oblasti PO, BOZP a nakládání s odpady

velkosklad@luingpyrex.cz

volejte: +420 597 317 111

sídlo firmy najděte na mapě
Hasič barvaFunkční prádlo Auta pro Prahu

Hasicí přístroj, hydranty, bezpečnostní značení a detektory kouře

Každý den jsme připraveni k okamžitému dodání potřebného množství věcných prostředků požární ochrany v té nejlepší kvalitě (hasicích přístrojů, hydrantového vybavení, bezpečnostního značení, detektorů kouře a nebezpečných plynů atp.) s následnou schopností jejich nainstalování a vystavení příslušných dokumentů nejen o samotné dodávce, ale i o provozuschopnosti dodaného zařízení.

Zároveň je takto zákazníkům zajištěno nejen splnění zákonných norem a vyhovění požadavkům státního požárního dozoru, ale v poslední době stále se zvyšujícím požadavkům na splnění podmínek pro nárokovatelnost nekráceného plnění pojišťovnou v případě škody způsobené požárem.

  • přenosné a pojízdné hasicí přístroje
  • hydranty a hydrantové systémy
  • požární hadice a savice
  • hasičské proudnice
  • požární armatury
  • bezpečnostní značení

Nezbytnou součástí takto poskytovaného zboží s potřeným servisem a zárukami je schopnost rychlého, kvalitního a odborného zabezpečení veškerých služeb a dokumentace požární ochrany.

Logo Luing Pyrex
LUING PYREX s.r.o.
Šenovská 544/342
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Pyrex
PYREX s.r.o.
Šenovská 544/342
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Luing
LUING s.r.o.
Šenovská 544/342
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 596 136 119

Facebook | Instagram