Logo Luing Pyrex

Komplexní zajištění služeb v oblasti PO, BOZP a nakládání s odpady

velkosklad@luingpyrex.cz

volejte: +420 597 317 111

sídlo firmy najděte na mapě
Hasič barvaFunkční prádlo Auta pro Prahu

Požární ochrana staveb

Způsob zajištění požární odolnosti nosných konstrukčních prvků

 

Požadavek na dodatečné zvýšení požární odolnosti nosných prvků stavebních konstrukcí vyplývá především z nutnosti zajistit jejich projektovanou únosnost a stabilitu i při vzniku eventuálního požáru po takovou dobu, aby byla umožněna bezpečná záchrana osob a provedení likvidace požáru zasahujícími jednotkami.


Možnost použití protipožárních systémů na různých typech konstrukcí:

Zvýšení požární odolnosti ocelové a dřevěné konstrukce

  • protipožární nátěrové systémy
  • protipožární omítkové směsi
  • protipožární obkladové systémy


Zvýšení požární odolnosti železobetonové konstrukce

  • protipožární omítkové směsi
  • protipožární obkladové systémy

Základní popis funkce se stručnou charakteristikou zásad pro navrhování jednotlivých typů protipožárních systému se současným uvedením nejčastěji se vyskytujících chyb naleznete v následující nabídce. 

 

 

Logo Luing Pyrex
LUING PYREX, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Pyrex
Pyrex, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Luing
LUING, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 596 136 119

Facebook | Instagram