Logo Luing Pyrex

Komplexní zajištění služeb v oblasti PO, BOZP a nakládání s odpady

velkosklad@luingpyrex.cz

volejte: +420 597 317 111

sídlo firmy najděte na mapě
Hasič barvaFunkční prádlo Auta pro Prahu

Nabízené zboží a služby

 • dodávky prostředků požární ochrany, výstroje, výzbroje a techniky pro hasičské a záchranářské jednotky po celé ČR,
 • nabídka speciálního antibakteriálního funkčního prádla SILVER CODE SYSTEM,
   
 • dodávky certifikovaných pěnotvorných hasiv (hasiva výrobce Dr. Sthamer certifikovaná metodikou ČSN EN 1568), hasicích prášků, monitorů, proudnic a přiměšovačů,
   
 • dodávky celého sortimentu hasicích přístrojů a hydrantových systémů schválených pro použití v ČR včetně náhradních dílù a jejich instalace,
   
 • servis, kontroly, opravy a periodické zkoušky hasicích přístrojů, hydrantů a požární a záchranářské techniky,
   
 • revize zdvihacích, tlakových a plynových zařízení,
   
 • zpracování  technických zpráv k projektům, rekonstrukcím a změnám užívání staveb včetně zpracovávání posouzení požárního nebezpečí,
   
 • zpracování dokumentace PO ve smyslu zák. č.133/1985 Sb., v platném znění a jeho platných prováděcích vyhlášek a ostatních právních předpisů,

   
 • školení zaměstnancù, vedoucích zaměstnancù a členù požárních hlídek o PO dle zák. č.133/1985 Sb., v platném znění a jeho platných prováděcích vyhlášek a ostatních právních předpisů,
   
 • zpracování a vedení dokumentace a školení pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
   
 • zpracování a vedení dokumentace v oblasti odpadového hospodářství,
   
 • plnění a pronájem tlakových lahví CO2   pro technické a potravinářské použití, konzultační a poradenské služby ve výše uvedených oblastech.

LUING PYREX GROUP  si dovoluje upozornit zákazníka, že v případě sporu vzniklého z poskytnutých služeb společnostmi LUING PYREX GROUP (tj. LUING PYREX, spol. s r.o., Pyrex, spol. s r.o., LUING, spol. s r.o.), je zákazník oprávněn zvolit i mimosoudní řešení daného sporu dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Návrh na mimosoudní řešení sporu podává host u České obchodní inspekce (www.coi.cz) nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy poprvé kontaktoval některou ze společností ze skupiny LUING PYREX GROUP (uvedeny výše) za účelem řešení sporu.

 

Logo Luing Pyrex
LUING PYREX, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Pyrex
Pyrex, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Luing
LUING, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 596 136 119

Facebook | Instagram