Logo Luing Pyrex

Komplexní zajištění služeb v oblasti PO, BOZP a nakládání s odpady

velkosklad@luingpyrex.cz

volejte: +420 597 317 111

sídlo firmy najděte na mapě
Hasič barvaFunkční prádlo Auta pro Prahu

SLUŽBY V POŽÁRNÍ OCHRANĚ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, EKOLOGII A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY


Legislativní požadavky kladené na všechny podnikající, ale i nepodnikající subjekty vytvářejí potřebu jak vysoce odborných a specializovaných služeb, tak i soustavné rutinní spolupráce pro zajištění chodu každého podnikatelského subjektu v souladu s příslušnými předpisy a právními normami.

 

Požární ochrana
 • začlenění činností do kategorií,
   
 • požárně technické charakteristiky látek,
   
 • zpracování dokumentace v PO,
   
 • technické zprávy PO,
   
 • směrnice o organizačním uspořádání PO,

 • požární řády,
   
 • požární evakuační plány,
   
 • požární poplachové směrnice,
   
 • řád ohlašovny požárů,
   
 • tématické plány a časové rozvrhy školení PO,
   
 • organizační směrnice o činnosti požárních hlídek,
   
 • dokumentace zdolávání požáru,
   
 • zpracování posouzení požárního nebezpečí,
   
 • školení vedoucích pracovníků, zaměstnanců, preventistů a požárních hlídek,
   
 • značení prostor výstražnými značkami (včetně luminiscenčních)
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • kategorizace dle zákona č. 258/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů
   
 • vytipování a posouzení rizika na pracovištích,

 • zpracování dokumentace a směrnic o BOZP,
   
 • školení BOZP,
   
 • poskytování OOPP,

 • revize elektrického nářadí a spotřebičů,
   
 • práce zakázané ženám, těhotným ženám a mladistvým,
   
 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců o BOZP, pro práce ve výškách, řidičů referentských vozidel, obsluh vysokozdvižných vozíků, motorových pil ….
   
 • značení objektů a pracovišť výstražnými značkami
Ekologie a nakládání s odpady
 • analýza ekologických rizik,
   
 • organizační směrnice o nakládání s odpady,
   
 • zpracování identifikačních listů,
   
 • zavedení evidence odpadů,
   
 • zpracování hlášení o produkci odpadů

Součástí všech poskytovaných služeb je aktivní účast a zastupování klienta při jednání s dozorčími a kontrolními orgány.

 

 

Logo Luing Pyrex
LUING PYREX, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Pyrex
Pyrex, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Luing
LUING, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 596 136 119

Facebook | Instagram