Logo Luing Pyrex

Komplexní zajištění služeb v oblasti PO, BOZP a nakládání s odpady

velkosklad@luingpyrex.cz

volejte: +420 597 317 111

sídlo firmy najděte na mapě
Hasič barvaFunkční prádlo Auta pro Prahu

Prostředky požární ochrany

Hasicí přístroje, hydranty, bezpečnostní označení

 Součástí jakékoliv vykonávané činnosti je nutnost jejího protipožárního zabezpečení. Bez ohledu na organizační a administrativní zabezpečení příslušnou dokumentací požární ochrany s případnou současnou existencí elektrické požární signalizace, stabilních hasicích zařízení či dokonce vlastní hasičské jednotky je nezbytnou minimální potřebou každé vykonávané činnosti vybavenost věcnými prostředky požární ochrany.

Každý den jsme připraveni k okamžitému dodání potřebného množství věcných prostředků požární ochrany v té nejlepší kvalitě (hasicích přístrojů, hydrantového vybavení, bezpečnostního značení, detektorů kouře a nebezpečných plynů atp.) s následnou schopností jejich nainstalování a vystavení příslušných dokumentů nejen o samotné dodávce, ale i o provozuschopnosti dodaného zařízení.

Zároveň je takto zákazníkům zajištěno nejen splnění zákonných norem a vyhovění požadavkům státního požárního dozoru, ale v poslední době stále se zvyšujícím požadavkům na splnění podmínek pro nárokovatelnost nekráceného plnění pojišťovnou v případě škody způsobené požárem.

  • přenosné a pojízdné hasicí přístroje
  • hydranty a hydrantové systémy
  • požární hadice a savice
  • hasičské proudnice
  • požární armatury
  • bezpečnostní značení

Nezbytnou součástí takto poskytovaného zboží s potřeným servisem a zárukami je schopnost rychlého, kvalitního a odborného zabezpečení veškerých služeb a dokumentace požární ochrany.

 

Tento vysoký standard naši společnosti je dlouhodobě prověřován nejširší firemní klientelou.

 

 

Logo Luing Pyrex
LUING PYREX, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Pyrex
Pyrex, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Luing
LUING, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 596 136 119

Facebook | Instagram