Logo Luing Pyrex

Komplexní zajištění služeb v oblasti PO, BOZP a nakládání s odpady

velkosklad@luingpyrex.cz

volejte: +420 597 317 111

sídlo firmy najděte na mapě
Hasič barvaFunkční prádlo Auta pro Prahu

Projekce, konzultace

 Velmi rozsáhlé a různorodé služby s velmi kladnou odezvou poskytují odborní pracovníci naší společnosti především pro zástupce projekčních a architektonických kanceláří, provozovatele objektů, investory a dodavatele staveb s různou úrovní stavebních dodávek v oblasti projekční a konzultační činnosti.

Pro tyto potřeby se snažíme neustále udržovat aktuální přehled o změnách a novinkách souvisejících s problematikou požární ochrany.

Nabídka služeb je zaměřena na komplexní služby v oboru požární ochrany :

 • komplexní řešení požární bezpečnosti staveb od projektování a schválení projektové dokumentace, přes inženýrský dozor při výstavbě až po zajištění kolaudace z hlediska PO
   
 • zpracování požárně bezpečnostních řešení staveb a technologií autorizovaným inženýrem v oboru požární bezpečnosti staveb, včetně písemného vyjádření státního požárního dozoru
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti požární bezpečnosti staveb s možností přímého působení v místě realizace konkrétní stavební akce na území celé ČR se sjednáním variabilního rozsahu této činnosti
   
 • zpracování odborných posouzení staveb, technologických postupů a technologií z hlediska jejich požární bezpečnosti
   
 • projektová činnost a výstavba v oblasti PO včetně jejich změn (EPS, SHZ, odvětrání tepla a kouře, hlavní protipožární přepážky a ucpávky elektro objektů, protipožární nátěry a nástřiky aj.
   
 • řešení požární bezpečnost elektro objektů, kabelových kanálů, prostorů, šachet a mostů, návrhy způsobů jejich hašení
   
 • posouzení činností a objektů se zvýšeným požárním nebezpečím
   
 • kontrolní činnost, školení a vypracování dokumentace PO
   
 • projektování, dodávku a montáž stabilního hasícího aerosolového zařízení FIRE JACK, nejekonomičtějšího SHZ v ČR a dodávku ručních hasících generátorů FIRE JACK
Logo Luing Pyrex
LUING PYREX, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Pyrex
Pyrex, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Luing
LUING, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 596 136 119

Facebook | Instagram