Logo Luing Pyrex

Komplexní zajištění služeb v oblasti PO, BOZP a nakládání s odpady

velkosklad@luingpyrex.cz

volejte: +420 597 317 111

sídlo firmy najděte na mapě
Hasič barvaFunkční prádlo Auta pro Prahu

Uzávěry

Popis funkce

Uzavření otvorů v požárně dělících konstrukcích, tzn. zajištění celistvosti těchto konstrukcí.
Základní hodnoty požární odolnosti jsou dány v minutách (15, 30, 45, 60, 90, 120, 180).


Základní charakteristika

Požární uzávěry (dveře, okna, rolety) jsou dvojího typu:

EI - musí vykazovat izolační vlastnosti (oproti požární stěně může mít požární odolnost o 25 – 50% nižší). Jeho instalace se doporučuje zejména do chráněných únikových cest.

EW - nemusí vykazovat izolační vlastnosti (oproti požární stěně může mít požární odolnost o 25 – 50% nižší). Jeho intenzita sálání z odvrácené strany nesmí ve vzdálenosti „x“ = max. 1,2 m překročit stanovenou limitní hodnotu.
Požární uzávěry musí mít v České republice platný certifikát, který se vztahuje na uzávěr zabudovaný do požárně dělicí konstrukce způsobem v souladu s provedením odpovídajícím podmínkám, při jakých byl uzávěr odzkoušen zkušebnou (autorizovanou osobou). Nedílnou součástí uzávěru bývají zejména zámky, které na rozdíl od běžných zámků nemají některé díly vyrobeny z lehkých slitin nebo plastů. Některé požární dveře jsou certifikovány včetně zárubní. Dveřní křídla jsou po obvodu opatřeny zpěnitelnými páskami (u některých typů je páska překryta povrchovou úpravou).
Požární dveře jsou vždy označeny štítkem s vyznačením požární odolnosti a dalšími údaji (výrobce, číslo certifikátu atd.). Štítek může být součástí zámku, případně je nalepen u horního závěsu

Symboly značení požární odolnosti

R - únosnost a stabilita
E - celistvost
I- izolační schopnost mezní teploty na neohřívaném povrchu
W - izolační schopnost mezní hustoty tepelného toku
S - prostup zplodin hoření - kouřotěsnost
C - požární uzávěry vybavené samozavíračem
M - mechanická odolnost

 

Rozdělení stavebních hmot z hlediska třídy reakce na oheň

Převodník požadavků stupňů hořlavosti na třídy reakce na oheň pro stavební výrobky kromě podlahových krytin dle ČSN 33 2312 změna Z1

Třída reakce na oheň         
(podle ČSN EN 13501-1)         

Stupeň hořlavosti
(podle dříve platné ČSN 73 0862)

A1

A

A2

B

B

C1

C nebo D

C2

E nebo F

C3


- stavební hmoty nehořlavé:

 •   třída A

- stavební hmoty a podklady z hořlavých hmot:

 • třída B - nesnadno hořlavé
 • třída C1 - těžce hořlavé
 • třída C2 – středně hořlavé
 • třída C3 – lehce hořlavé
Třídění konstrukcí

D1 - nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti (obsahují pouze nehořlavé hmoty nebo hořlavé hmoty tak, aby na nich nebyla závislá stabilita a únosnost konstrukce. Jsou zcela uzavřeny nehořlavou konstrukcí, aby v požadované době požární odolnosti nedošlo k uvolnění tepla nebo jejich hoření)
D2 - nezvyšují intenzitu požáru v požadované době požární odolnosti (obsahují i hořlavé látky konstrukčně použité tak, že je na nich závislá stabilita a únosnost konstrukce, po dobu požadované požární odolnosti nedochází k uvolnění tepla nebo jejich hoření).
D3 - zvyšují v požadované době intenzitu požáru (nesplňují požadavky konstrukcí D1 a D2)

Příklady nejčastějších chyb, omylů a (podvodů):
 • Směr otevírání dveří neodpovídá směru útěkové cesty
 • Dodaný typ uzávěru neodpovídá požadavku na požární odolnost – častá je zejména absence samozavírače (paramer C)
 • Uzávěr je dodán nekompletní – např. bez speciálních zárubní nebo obložek
 • Účelově byl vyměněn zámek nebo kování
 • Uzávěr má omezenou dobu platnosti certifikátu
 • Neodborně nebo nekvalitně osazené zárubně dveří
 • Dveře jsou opatřeny falešným štítkem – některé typy dveří jsou vizuálně k nerozeznání od běžných nepožárních dveří (podvodná záměna je orientačně zjistitelná porovnáním hmotnosti dveří - požární dveře jsou výrazně těžší než běžné)

 

 

 

 

Logo Luing Pyrex
LUING PYREX, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Pyrex
Pyrex, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 597 317 128
Logo Luing
LUING, spol. s r.o.
Šenovská 544
717 00, Ostrava-Bartovice
Tel: +420 597 317 111
Fax: +420 596 136 119

Facebook | Instagram